Yhdistykset vaikuttajiksi!

Mielenilmaus tai muu julkinen tempaus
on yksi tapa vaikuttaa. Tapoja on kuitenkin monia.
Järjestöhautomon koulutuksessa kartoitamme
järjestöllesi sopivimmat tavat vaikuttaa teille
tärkeisiin asioihin

Tuntuuko sinusta, etteivät paikkakuntasi päättäjät osaa huomioida järjestöösi kuuluvien ihmisten tarpeita päättäessään vaikkapa kielikoulutuksista tai työvoimapalveluista? Vaikuttavatko suomalaiset päätöksenteko- järjestelmät monimutkaisilta ja hankalilta? Minkälaisia vaikuttamistapoja edes on olemassa?

Vaivatonta vaikuttamista -koulutus tarjoaa järjestöille eväitä suunnitelmalliseen ja tulokselliseen vaikuttamistyöhön. Koulutuksessa käydään läpi vaikuttamistyön hyödyt sekä vastataan kysymyksiin miten, missä, milloin ja keneen kannattaa vaikuttaa. Koulutuksessa yhdistykselle luodaan oma vaikuttamissuunnitelma, jonka pohjalta määritellään vaikuttamistyölle konkreettinen tavoite ja pohditaan erilaisia keinoja sen saavuttamiseksi.

Kevään 2016 pilottivaiheessa koulutus oli suunnattu etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) jäsenjärjestöille, mutta myöhemmin koulutus avataan myös julkiseen hakuun. Yhdistyskohtaista vaikuttamistyön konsultaatiota voi kuitenkin kysyä Järjestöhautomosta vaikka heti!

Etno