Yhdistyksen perustaminen

Linkit!
Kaikki, mitä tarvitset yhdistyksen perustamiseen, löytyy PRH:n nettisivuilta!

Yhdistyksen perustaminen on helppoa. Suomessa yhdistyksen voi perustaa jo kolme yli 15-vuotiasta henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee kuitenkin olla yli 18-vuotiaita ja heillä tulee olla kotipaikka Suomessa. Puheenjohtajalla ei saa olla varoja ulosotossa ja hänen pitää olla maineeltaan nuhteeton.

Ennen kuin yhdistys perustetaan kannattaa tarkoin miettiä seuraavia asioita:

  1. Mikä on yhdistyksen toiminnan tarkoitus?
  2. Mitä tavoitteita meillä on?
  3. Mihin haluamme vaikuttaa ja mitä haluamme saavuttaa?
  4. Missä asioissa olemme vahvoja, mitä osaamme?
  5. Onko kuitenkin järkevämpää liittyä toimivaan toiseen yhdistykseen?

Kannattaa myös muistaa, että yhdistys ei koskaan tule valmiiksi. Toimintaan mukaan lähtevien on sitouduttava vuosia kestävään työhön. Pitäkää tunnustelevia kokouksia, miettikää toimintaa ja kertokaa perustettavasta yhdistyksestä mahdollisimman monelle potentiaaliselle jäsenelle.

Keskustele yhdistyksen tulevien jäsenten kanssa yhdistyksen toiminnasta ja tarkoituksesta. Kun kaikki ovat varmoja siitä, että yhdistys perustetaan, pitäkää perustava kokous. Kokouksessa perustajajäsenet liittyvät yhdistyksen jäseniksi ja valitaan yhdistykselle ensimmäinen hallitus. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä puolella pitää olla kotipaikka Suomessa.Tässä kokouksessa teidän pitää laatia ja/tai hyväksyä yhdistyksen säännöt ja allekirjoittaa yhdistyksen perustamiskirja.