Yhdistyksen perustamisen 3 askelta

 

Yhdistyksen perustaminen on helppoa. Suomessa yhdistyksen voi perustaa jo kolme yli 15-vuotiasta henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee kuitenkin olla yli 18-vuotiaita ja heillä tulee olla kotipaikka Suomessa. Puheenjohtajalla ei saa olla varoja ulosotossa ja hänen pitää olla maineeltaan nuhteeton.

Ennen kuin yhdistys perustetaan kannattaa tarkoin miettiä seuraavia asioita:

➤ Mikä on yhdistyksen toiminnan tarkoitus?

➤ Mitä tavoitteita meillä on?

➤ Mihin haluamme vaikuttaa ja mitä haluamme saavuttaa?

➤ Missä asioissa olemme vahvoja, mitä osaamme?

➤ Onko kuitenkin järkevämpää liittyä toimivaan toiseen yhdistykseen?

Kannattaa myös muistaa, että yhdistys ei koskaan tule valmiiksi. Toimintaan mukaan lähtevien on sitouduttava vuosia kestävään työhön. Pitäkää tunnustelevia kokouksia, miettikää toimintaa ja kertokaa perustettavasta yhdistyksestä mahdollisimman monelle tulevalle jäsenelle.

Ensimmäinen askel

Keskustele yhdistyksen tulevien jäsenten kanssa yhdistyksen toiminnasta ja tarkoituksesta. Kun kaikki ovat varmoja siitä, että yhdistys perustetaan, pitäkää perustava kokous. Kokouksessa valitaan yhdistykselle ensimmäinen hallitus. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä puolella pitää olla kotipaikka Suomessa.Tässä kokouksessa teidän pitää laatia ja/tai hyväksyä yhdistyksen säännöt, kirjoittaa ja allekirjoittaa perustamiskirja ja täyttää PRH:n perusilmoituskaavake. Kaikkien asiakirjojen pitää olla suomen- tai ruotsinkielisiä.

Kokouksen jälkeen teillä on:

➤ Puheenjohtaja

➤ Varapuheenjohtaja

➤ Sihteeri

➤ Rahastonhoitaja

Lisäksi teillä  on seuraavat asiakirjat:

➤ Yhdistyksen perustamiskirja

➤ Säännöt

➤ Perusilmoitus

 

Toinen askel

Toimittakaa kaikki asiakirjat Patentti-ja rekisterihallitukseen. Jättäkää kaikista asiakirjoista myös kopio itsellenne. Asiakirjojen jättämisen yhteydessä pitää maksaa myös yhdistyksen rekisteröinti, joka maksaa sähköisessä asiointipalvelussa tehtynä 85€.  Perustamisilmoitus postitettuna maksaa 130€.

➤ SÄHKÖINEN PERUSTAMINEN!
Voitte perustaa yhdistyksen myös sähköisesti. Se edellyttää, että puheenjohtajalla on pankkitililleen Internet-tunnukset. Yhdistyksen rekisteröinti sähköisesti on nopeampaa ja halvempaa. Sähköiseen rekisteröintiin voi tutustua tästä linkistä

Yhdistyksen rekisteröiminen kestää noin kaksi viikkoa, mutta voitte alkaa suunnitella toimintaa, hankkimaan uusia jäseniä ja valmistautumaan toimimaan yhdistyksenä.

 

Kolmas askel

Kun yhdistys on rekisteröity, tulee siitä kirjallinen ilmoitus yhdistykselle. Kun ilmoitus on tullut, yhdistys pitää ensimmäisen virallisen kokouksensa, jossa se myöntää yhdistyksen rahastonhoitajalle oikeuden käyttää yhdistyksen tiliä. Kokouksen pöytäkirja on esitettävä pankissa. Pöytäkirjassa on pykälä, jossa rahastonhoitajalle on myönnetty oikeus käyttää yhdistyksen tiliä. Kaikki jäsenet maksavat jäsenmaksunsa ja toiminta alkaa. Yhdistyksen toiminnan pitää nyt täyttää yhdistyslain vaatimukset.