Hyödyllisiä linkkejä

Patentti- ja rekisterihallitus

 • pitää yllä yhdistysrekisteriä - ja rekisteriä uskonnollisista yhdyskunnista
 • rekisteröi yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat sekä niitä koskevat muutosilmoitukset
 • antaa tietoja rekistereistä  ja yhdistysneuvontaa

Yhdistystieto.fi

 • Tietopalvelun artikkelikokoelma auttaa kaikissa yhdistyksen pyörittämiseen liittyvissä asioissa.

Yhdistystoimijat.fi 

 • toimintaverkko yhdistystoiminnan aktiiveille, kouluttajille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille
 • sivuilta löytyy perustietoa yhdistystoiminnasta

Jelli-järjestötietopalvelu

 • järjestötietopalvelu kokoaa tietoa järjestötoiminnasta
 • apua ja ohjeita järjestötoimintaan -sivustolta löytyy mm. erilaisia käytännön työvälineitä, menetelmiä ja malleja järjestötoiminnan tueksi ja kehittämiseksi
 • Jelli järjestöpalvelun kokoamat yhdistyksen viestintäoppaat

Soste ry: Työkaluja järjestöarviointiin

 • sivustolta löytyy SOSTE ry:n tuottamia työkaluja järjestötyön arviointiin ja kehittämiseen

Opintokeskus Sivis

Papunet: Yhdistystoiminnan opas

 • Selkokielinen opas yhdistystoimintaan

Infopankki: Yhdistykset

 • Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa
 • sivuilta löytyy tietoa mm. yhdistyksen perustamisesta ja toiminnasta

Kansalaisareena

 • Kansalaisareena on sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa ja osallistumista sekä lisätä valtakunnallista vapaaehtoissektorin toimijoiden yhteistyötä

Mielenterveysseura

 • Yhdistyksen projektiopas. Oppaaseen on koottu yhdistyksen vastuualueet ja tehtävät projektin eri vaiheissa ja osakokonaisuuksissa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 • Aineistopankista löydät kootusti kaikki STEA-avustusten hakemiseen ja raportointiin liittyvät ohjeet, oppaat ja lomakkeet. Sivuille on koottu myös muut avustustoiminnan julkaisut, erilaisia asiakirjoja ja STEA:n toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Kansio: Järjestötoiminnan käsikirja

 • Järjestötoiminnan sähköinen käsikirja on yhdistystoiminnan perustyökalu. Käsikirjassa on oppaat yhdistysjohdolle, varainhankintaan, ja kokoustekniikan haltuunottamiseksi.

SFV Bildning: Föreningsresursen

 • Här hittar du fakta, tips, råd och får svar på frågor gällande olika aspekter av föreningsliv i Svenskfinland.

Yhdistystoiminnan rahoitusopas - pienen yhdistyksen näkökulmasta

 • Oppaan tavoitteena on antaa vinkkejä sekä apua ja ohjeita yleisimpiin yhdistystoiminnan rahoittamisen keinoihin sekä käytännön toiminnan toteuttamisessa huomioitaviin asioihin. Oppaasta löytyy tiivis ja selkeä sekä laaja versio.

Kulttuuria kaikille -palvelu

 • Palvelu on tuottanut oppaan saavutettavaan viestintään. Opas sopii myös hyvin yhdistyksen viestinnän tueksi.

Innokylä

 • JÄRVI-hankkeen kohderyhmäkartta on tarkoitettu viestinnän suunnitteluun ja sisäiseen arviointiin, soveltuu erinomaisesti esimerkiksi viestintähenkilöstön ja muun henkilöstön välisen vuorovaikutuksen tueksi.

HUOM! Linkit avautuvat uuteen selainikkunaan

Yhdistyskoulutuksia ja materiaaleja tarjoavat muut järjestöt:

HUOM! Linkit avautuvat uuteen selainikkunaan!