Mitä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen yhdistykset tekevät?

28.11.2017


Maahanmuuttajat eivät keskity yhdistystoiminnassaan ainoastaan omaan kulttuuriin ja uskontoon, vaan yhdistykset toimivat useilla eri sektoreilla. Yhdistyksissä vahvistetaan kotoutumista, järjestetään vapaa-ajan toimintaa kuten liikuntakerhoja, edistetään naisten oikeuksia, järjestetään nuorille toimintaa sekä parannetaan maahanmuuttajanuorten asemaa ja edistetään vuorovaikutusta taiteen keinoin. Osa yhdistyksistä on myös järjestäytynyt kattoliitoiksi.

Tilastointi on tehty Järjestöhautomon Yhdistyskartoituksesta, jonka typologioiden analysointi on tehty hyödyntäen Miikka Pyykkösen väitöskirjaa Järjestäytyvät diasporat – Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajienyhdistystoiminnassa (2007).