Information och stöd till föreningar

Organisationssmedjan ger stöd till organisationer för att hjälpa dem fungera aktivt och självständigt på det finländska föreningsfältet.

Nyttan av organisationsarbetet 

Genom att delta i organisationsarbete kan man på ett bra sätt lära sig spelreglerna av det finska samhället, demokratiskt beslutsfattande och respekt för jämställdhet. Samtidigt blir man bekant med samhällets verksamhetsmekanismer och påverkningsmöjligheter. Dessutom ger organisationsarbetet mening och motivation till alla som deltar i verksamheten samt skapar bättre möjligheter för sysselsättning och framgång i livet.

Organisationssmedjan stödjer och informerar även kommuner och städer

Organisationssmedjan samarbetar intimt med t.ex. Helsingfors och Tammerfors städer. Organisationssmedjan har verksamhetsställen i Tammerfors och dess tjänster når även det svenskspråkiga kustområdet. Organisationssmedjans verksamhet stöds av Tammerfors stad.

De som jobbar för Organisationssmedjan i huvudstadsområdet, Birkaland och Vasaregionen ger information och stöd i frågor angående grundandet av en förening samt föreningens ekonomi, administration, medelsanskaffning och ansökning om bidrag. De hjälper också med att planera och förverkliga föreningens praktiska verksamhet. Organisationssmedjan har också ett brett och omfattande utbud av utbildning. Med hjälp av detta utbud kan den tillråda föreningar t.ex. ifall de vill fungera som tjänsterbjudare. 

Organisationssmedjan stödjer organisationer i att skapa nätverk genom att ordna olika slags seminarier och evenemang. 

Organisationssmedjan  finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

STEA
STEA stöder Organisations-smedjans arbetet