Järjestöhautomo

Suomessa järjestöt ovat kansalaisyhteiskunnan kulmakivi ja suomalaisen demokratian työkalu. Perinteisten edunvalvontajärjestöjen sekä sote-järjestöjen lisäksi, Suomessa toimii runsaasti myös urheilu- ja liikuntaseuroja, harrastusseuroja jne. Myös Suomeen ulkomailta muuttaneet ovat ottaneet järjestötoiminnan omakseen.

Järjestöhautomon asiantuntijat antavat tietoa ja tukea suomalaisille järjestöille sekä järjestöissä toimiville aktiiveille ja järjestön perustamista suunnitteleville mm. perustamiseen, talouteen, hallintoon, varainhankintaan ja avustushakemusten laatimiseen liittyvissä asoissa. Järjestöhautomolla on laaja ja kattava koulutustarjonta, jonka avulla se voi valmentaa yhdistyksiä toimimaan tehokkasti yhdistylain ja järjestön omien sääntöjen mukaisesti.

Järjestöhautomo on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ohjelma. Lisätietoa Järjestöhautomon palveluista tästä linkistä ►

Veikkaus tukee Järjestö-
hautomon
työtä
Tampere